Istorija

 

1966. Iz sastava hemijske industrije ''Merima'' izdvaja se Fabrika za proizvodnju jestivog ulja i pogon za proizvodnju tovatnih masti. U proizvodnji jestivog ulja, od sporednih proizvoda (masnih kiselina), proizvode se mazive masti. Tu se začinje i nastaje koren razvoja proizvodnje mazivih masti. Početni rezultati, traganje za novim programskim sadržajima na bazi derivata nafte i proširenje programa uvodjenjem proizvodnje ulja za obradu metala, predstavljaju prelomnu tačku u nastajanju Fabrike maziva – FAM.

1972. Zbog različitih tehnologija proizvodnih procesa jestivih ulja i maziva, kao i razlike u svojstvima i primeni proizvoda, odlučeno je da proizvodne programe treba razdvojiti. Fabrika maziva-FAM se konstituiše kao samostalno preduzeće, izdvajanjem iz sastava združenog preduzeća IPK-Vrbas ''Fabrika ulja i maziva'' – Kruševac. Te godine FAM je ostvario proizvodnju od 1.800 tona u asortimanu od 60 proizvoda, pretežno iz oblasti sredstava za obradu metala i mazivih masti. Od tada FAM ulazi u veće rekonstrukcije objekata, modernizaciju i povećanje kapaciteta za proizvodnju mazivih masti, industrijskih ulja, paketa aditiva i emulgatora.

1990. U cilju proširenja poslovanja i van okvira osnovne delatnosti Fabrika maziva, zajedno sa firmom "Interexport" Beograd, osniva zajedničko preduzeće "Faminex" čija je delatnost proizvodnja i promet specijalnih maziva, sa sedištem u Slobodnoj zoni Beograd.

1992. Fabrika maziva od ove godine posluje u sastavu Naftne industrije Srbije, sa novim nazivom, NIS-Fabrika maziva-FAM. U ovom periodu, kompanija se intenzivno razvija u pogledu asortimana, programa i investicija.

1995. Ova godina ima višestruki značaj za razvoj FAM-a. NIS Fabrika maziva-FAM je osnovala preduzeće Fampharm, čija je osnovna delatnost proizvodnja farmaceutskih preparata. U cilju proširenja tržišta i u drugim delovima bivše SFRJ osnovana su 1995. godine i preduzeća: Faminex sa sedištem u Skoplju i Faminex sa sedištem u Sokolcu. Od ove godine NIS-Fabrika maziva ulazi u intenzivne investicione aktivnosti u cilju dislokacije svojih prozvodnih kapaciteta, na prostoru od 19 hektara. Na Novoj lokaciji izgradjeni su proizvodno skladišni objekti u površini od 25.500 m2 sa kompletnom infrastrukturom i odgovarajućim energetskim resursima.

1997. Fabrika maziva osniva preduzeće Famambalaža čija je delatnost izrada metalne i plastične ambalaže za svoje potrebe i za potrebe tržišta.

1999. Počinje proizvodnja mazivih masti u novoizgradjenom pogonu na Novoj lokaciji.

2003. Završetkom pomenutih investicionih aktivnosti, stvaraju se uslovi za povećanje kapaciteta, asortimana i osvajanja novih tehnologija. Fabrika za proizvodnju motornih i industrijskih ulja koja je puštena u rad 30.06.2003.godine predstavlja savremenu proizvodnju koja se odvija u potpuno automatizovanom režimu sa softverskim vodjenjem procesa. NIS-Fabrika maziva-FAM je u svoju novu lokaciju uložila oko 50 miliona dolara sopstvenih sredstava.

2005. Prestankom važenja Zakona o NIS-u, novoosnovano društvo za proizvodnju derivata nafte FABRIKA MAZIVA «FAM» d.o.o. Kruševac, počinje da posluje, 01.10.2005. kao samostalni pravni subjekt, čiji je osnivač Vlada Republike Srbije.

2006. Famambalaža pripojena je Fabrici maziva FAM d.o.o.

2007. Fabrika maziva FAM je u postupku tenderske privatizacije prodata konzorcijumu pravnih lica Preduzeće za puteve Beograd a.d. i Petrobart d.o.o., Beograd, nakon čega je promenjena pravna forma društva iz društva sa ograničenom odgovornošću u otvoreno akcionarsko društvo. Posle završenog postupka privatizacije, FAM posluje u okviru sistema NIBENS GROUP.

2008. Prva godina privatizacije Akcionarskog društva Fabika maziva FAM obeležena je 18.04. 2008. Sve ugovorne obaveze iz socijalnog i investicionog programa, za pomenuti period, u potpunosti su ispunjene.

2011. Raskinut je Ugovor o privatizaciji. FAM sada posluje kao državno preduzeće i u vlasništvu je države 99,4%.

2019. Valvoline Europe je zvanično preuzela Fabriku Maziva FAM a.d. Kruševac 1. jula 2019. Ova akvizicija odnosi se na kompletan portfolio proizvoda i usluga FAM-a.