Fabrika maziva FAM a.d. Kruševac, osnovana 1966, vodeći je domaći proizvodjač maziva, lider u proizvodnji mazivih masti i specijalnih maziva, ulja za obradu metala, sredstava za antikorozionu zaštitu i sredstava za odmašćivanje i čišćenje sa najvećim trendom rasta proizvodnje i plasmana motornih ulja. FAM je jedini domaći proizvodjač maziva sa značajnim izvozom maziva u desetak zemalja Evrope.

Sa jasnom strategijom razvoja i kreativnom vizijom, FAM je postao moderna kompanija sa savremenom proizvodnom opremom i superiornom tehnologijom u skladu sa svim svetskim standardima.

FAM svakodnevno prati potrebe, želje i zahteve svojih korisnika (privrede i stanovništva) i istovremeno modifikuje postojeće proizvode i stvara nove. Kao rezultat takvih aktivnosti nastao je veoma bogat proizvodni program od preko 550 različitih proizvoda i preko 1200 različitih pakovanja.

Kontinuitetom poslovne politike FAM-a koja je zasnovana na tržišnoj orijentaciji, primenom dobre proizvođačke prakse, insistiranjem na kvalitetu proizvoda, spremnošću za saradnju i jakom tehničkom podrškom korisnicima, kao i opredeljenošću za zaštitu životne sredine, FAM je već dugo prepoznatljiv kao organizacija od poverenja i takav pristup ostaje prioritet FAM-a i ubuduće.

FAM je 25.06.2012. godine doneo Kodeks korporativnog upravljanja.


Već više od 40 godina, Fabrika maziva FAM a.d. izdvaja se kao stabilna kompanija, lider u proizvodnji maziva, čiji je glavni moto posvećenost visokim standardima kvaliteta, pouzdanosti usluga i isporuke najkvalitetnijih proizvoda po konkurentnim cenama.

Osnovna delatnost Fabrike maziva Kruševac je proizvodnja derivata nafte i hemijskih proizvoda. U oblasti proizvodnje maziva FAM zauzima vodeće mesto u Srbiji po obimu proizvodnje, asortimanu i kvalitetu proizvoda. Kompanija raspolaže sa preko 30.000 m2 proizvodno- poslovnog prostora.

Proizvodnja maziva obuhvata sledeće programe:
 • Motorna ulja
 • Ulja i tečnosti za transportna sredstva i mehanizaciju
 • Industrijska ulja
 • Sredstva za hlađenje i podmazivanje pri obradi metala
 • Mazive masti i specijalna maziva
 • Antikoroziona sredstva
 • Sredstva za čišćenje i odmašćivanje
 • Aditivi, emulgatori i komponente
Proizvodnja se ostvaruje na savremenoj proizvodnoj opremi, po savremenoj tehnologiji, uz stalnu kontrolu u sopstvenim laboratorijama, na Institutima i laboratorijama u zemlji, a po potrebi, i na Institutima van zemlje. Postojeći koncept proizvodnje u organizacionom i tehnološkom smislu, omogućava istovremeno raznovrsnu proizvodnju kako u pogledu asortimana proizvoda, tako i u pogledu asortimana pakovanja.

Savremeno koncipirana oprema obezbeđuje da se pri proizvodnji postiže standardni kvalitet, a prema zahtevima domaćih i stranih standarda i specifikacija.

Proizvodni procesi su locirani u više proizvodnih pogona i nalaze se na nekoliko lokacija. U tehnološkom smislu su snadbeveni svim neophodnom resursima (skladištima za sirovine, ambalažom i opremom za izradu i pakovanje) tako da mogu funkcionisati kao nezavisne celine.

Proizvodni kapaciteti Fabrike maziva, prema proizvodnim celinama su sledeći:
 • Proizvodnja motornih, industrijskih ulja i SHP - 18.000 t/god
 • Proizvodnja mazivih masti i specijalnih maziva - 3.600 t/god
 • Proizvodnja Sinkon proizvoda –1580 t/god
 • Proizvodnja sredstava za odmašćivanje i čišćenje (SOČ) – 2000 t/god
 • Proizvodnja antikorozionih sredstava (AKZ)-1785 t/god
 • Proizvodnja destilovane vode- 750 t/god
 • Proizvodnja kočione tečnosti – 750 t/god
 • Proizvodnja plastične ambalaže- 1.900.000 kom/god i 4.000.000 zatvarača
 • Peparacije limene ambalaže od 200l – 22.500 kom/god
Dati kapaciteti se odnose na rad u jednoj smeni, za 250 radnih dana u godini.

Fabrika maziva raspolaže skladišnim prostorom velikog kapaciteta kako za sirovine koje se dopremaju u rasutom stanju, tako i za sirovine koje se dopremaju u drugim vrstama pakovanja. Skladišta su potpuno automatizovana i omogućavaju utakanje i istakanje železničkih i auto cisterni.

Pored centralnog skladišta, svaki proizvodni proces poseduje i sopstveni skladišni prostor koji obezbeđuje normalno odvijanje proizvodnje.

Skladišni prostor je raspoređen u nekoliko celina, od kojih su najznačajnije:
 • Rezervoarsko skladište- kapaciteta 21.000 m3
 • Regalsko skladište- kapaciteta 5000 bačavi
 • Regalsko skladište- kapaciteta 1514 paletnih mesta
 • Skladišni prostor- 5200 m2
Pored osnovne delatnosti, Fabrika maziva bavi se proizvodnjom plastične ambalaže i reparacijom limene ambalaže.

Fabrika maziva je i:
 • Stalni član ELGI - Evropskog Instituta za mazive masti
 • Jedan od osnivača i kolektivni član YUNG-a (Jugoslovenske asocijacije za naftu i gas)
 • Kolektivni član JUTRIB-a Jugoslovenskog društva za tribologiju
 • Kolektivni član Srpskog hemijskog društva
 

KVALITET


Od osnivanja, Fabrika maziva je bila i ostala poznata po svojoj posvećenosti kvalitetu proizvoda. Celokupan razvojni ciklus proizvoda - od odabiranja najkvalitetnijih sirovina, preko provere i praćenja kvaliteta proizvoda u svim fazama proizvodnje, u našoj akreditovanoj laboratoriji, proizvodnog procesa koji je potpuno automatizovan i softverski vodjen; usmeren je ka uskladjivanju kvaliteta naših proizvoda sa zahtevima standarda i specifikacija: SRPS, YUNG, SNO, IS Tehničke specifikacije, MIL, ASTM, DIN, AFNOR, GOST i sl, kao i prema zahtevima udruženja, konstruktora i proizvođača motora i opreme: FIAT, ZASTAVA AUTOMOBILI, IVECO, DAIMLER BENZ, VW, CATERPILAR, MAN, VOLVO, GM, ZF, ACEA API, ORA UIC i sl.
Politika kvaliteta i zaštite životne sredine


LIDERSKA ULOGA U OČUVANJU ŽIVOTNE SREDINE


U cilju neprekidnog unapređenja sredine u kojoj poslujemo, postavljen je i funkcioniše sistem upravljanja zaštitom životne sredine. U skladu sa prirodom poslovnih aktivnosti, Fabrika maziva podleže poštovanju određenog broja zahteva propisanih od strane zakonodavaca i drugih organa, a koji se odnose na zaštitu životne sredine. Jedna grupa tih zahteva se odnosi na praćenje, nadgledanje i merenje određenih pokazatelja uticaja na životnu sredinu od strane ovlašćenih institucija. FAM je kao jedan od osnovnih poslovnih prioriteta postavio privrženost ispunjenju ovih zahteva.


INOVATIVNOST


Naši inženjeri u Sektoru istraživanja i razvoja su stručnjaci koji, kombinujući svoje znanje, iskustvo i kreativnost, primenom najsavremenijih tehnologija proizvodnje, stvaraju prvoklasna maziva koja zadovoljavaju zahteve korisnika.


SUPERIORNA TEHNOLOGIJA


Kvalitet koji je naš zaštitni znak, rezultat je korišćenja pažljivo odabranih sirovina, proizvodnje koja se odvija na savremenoj proizvodnoj opremi i superiorne tehnologije koja stimuliše inovacije, a istovremeno orijentisana je ka zaštiti i očuvanju okoline.


PARTNERSKI ODNOS


Uspeh firme ne meri se samo finansijskim rezultatima već i načinom na koji firma posluje. Fabrika maziva, kao uspešna firma, u poslovanju se rukovodi najvišim poslovnim i etičkim standardima, uz puno poštovanje svih važećih zakona, propisa i standarda. Naša posvećenost zadovoljavanju pomenutih standarda vodi ka ostvarenju dugoročne saradnje i sa korisnicima i sa isporučiocima. Kako bismo opravdali poverenje koje nam ukazuju naši korisnici, spremni smo na otvorenu komunikaciju i saradnju sa našim poslovnim partnerima kako bismo došli do najboljih mogućih rešenja na obostrano zadovoljstvo i korist.
 

Jelica Djurović Petronijević, dipl. pravnik
Generalni direktor

Datum rodjenja: 06.05.1958 godine u Kruševcu.
Obrazovanje: Završila gimnaziju završila u Kruševcu. Diplomirala na Pravnom fakultetu u Nišu 1981.godine.
Napredovanje u karijeri: Nalazi se u stalnom radnom odnosu u FAM-u od 16.11.1981.godine. U periodu od 1981. do 1998. godine obavlja poslove referenta za pravne poslove. U periodu od 1998. do 2000. vrši funkciju šefa pravne službe. 16.03.2000. godine imenovana je za direktora sektora pravnih opštih i kadrovskih poslova i društvenog standarda. Od aprila 2007. imenovana za Izvršnog direktora za pravne, kadrovske i opšte poslove i upravljanje rizicima FAM AD. Takodje je od strane Upravnog odbora imenovana za Sekretara preduzeća na period od 4 godine.

Zoran Simić, dipl. oec
Izvršni direktor za komercijalne poslove

Datum rodjenja: 01.09.1960.
Obrazovanje: Završio srednju Ekonomsku školu u Kruševcu. Diplomirao 1986.god. na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu.
Napredovanje u karijeri: Od 1989.god. nalazi se u stalnom radnom odnosu u FAM-u, u sektoru prodaje. Od 16.08.2011.god. imenovan je za Izvršnog direktora za komercijalne poslove.

Aleksandar Obradović, dipl. chem
Izvršni direktor za tehničke poslove

Datum rodjenja: 28.08.1962. u Aleksincu
Obrazovanje: Završio Prirodno - matematički fakultet u Beogradu, diplomirao na grupi Hemija kompleksnih jedinjenja.
Napredovanje u karijeri: Na početku karijere radio je kao inženjer u razvoju novih proizvoda, zatim kao inženjer tehničke primene. Nakon toga prelazi na poziciju šefa proizvodnje motornih i industrijskih ulja. Početkom 2012. postaje izvršni direktor za tehničke poslove.

Milica Bradić, dipl. oec
Izvršni direktor za finansije i ekonomiju

Datum rodjenja: 01.11.1958, Osreci, Brus, Srbija
Obrazovanje: Završila gimnaziju u Blacu. Diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu.
Napredovanje u karijeri: Od 1982. godine zaposlena je u Fabrici maziva. Početak karijere beleži na poslovima referenta u službi knjigovodstva, zatim kao šef računovodstva, zamenik finansijskog direktora za knjigovodstvo, a potom i kao finansijski direktor. Od aprila 2007. imenovana za Izvršnog direktora za finansije i ekonomiju FAM AD.

Gorica Nikolić Smiljković, dipl. pravnik
Izvršni direktor za pravne poslove, ljudske resurse i bezbednost

Datum rodjenja: 19.03.1957. godine u Požarevcu.
Obrazovanje: Završila gimnaziju završila u Kruševcu. Diplomirala na Pravnom fakultetu u Beogradu 1981.godine.
Napredovanje u karijeri: Nalazi se u stalnom radnom odnosu u FAM-u od 21.10.1981.godine. U periodu od 1981.godine do 1995. godine obavlja poslove referenta za pravne poslove. U periodu od 1995.godine do 2000.godine obavlja poslove pravnika u odboru za izgradnju nove lokacije. Od aprila 2000. godine obavlja poslove šefa pravne službe, kasnije rukovodioca službe za pravne poslove, ljudske resurse i bezbednost. 25.05.2017.godine imenovana je za Izvršnog direktora za pravne poslove, ljudske resurse i bezbednost i Sekretara društva na period od 4 godine.
 

IMS - INTEGRISANI SISTEM KVALITETA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE


Dugogodišnje sistematsko vođenje organizacije – organizacijska kultura, liderski principi, jasna vizija budućnosti – obezbedjuju okruženje u kome su svi zaposleni u Fabrici maziva uključeni u dostizanje ciljeva organizacije.

Menadžment totalnim kvalitetom je integralni deo poslovne politike FAM-a i putem kontinuiranog planiranja, praćenjem, proverama, preispitivanjima u smislu poboljšanja, predstavlja sredstvo menadžmenta u vođenju organizacije.

Norme ISO 9001 i ISO 14001, važni menadžerski alati u vođenju organizacije, omogućuju unapređenje performansi kroz stalno poboljšanje kvaliteta poslovanja i stvaranje ekološki podobne robne marke.

U skladu sa vizijom i strategijom, postavljeni ciljevi podržani su akreditovanom laboratorijom za ispitivanja, odgovarajućim informacionim sistemom, sistemom obrazovanja i obuke, podizanjem kompetentnosti i motivacijom zaposlenih.

Nacionalna nagrada za poslovnu izvrsnost »Oskar kvaliteta» 2005. godine koju je FAM-u, u kategoriji velikih preduzeća, dodelio stručni žiri Fonda za kulturu kvaliteta i izvrsnost za oblasti: liderstvo i poslovni rezultati, logična je posledica implementacije sistema kvaliteta i sistema zaštite životne sredine i podsticaj za dalje unapređenje poslovanja.


UPRAVLJANJE KVALITETOM


Fabrika maziva, kao vodeća kompanija u proizvodnji maziva, obezbedjuje za svoje korisnike proizvode i usluge koji su vrhunski po kvalitetu, tehnologiji i performansama. Potvrda FAM-ove posvećenosti kvalitetu proizvoda jeste i Sistem menadžmenta kvalitetom. Strateško opredeljenje Fabrike maziva predstavljeno je na sledeći način:
 

kvalitetan proizvod  >   zadovoljan korisnik  >  ostvarena dobit


Ovakva poslovna strategija se ostvaruje stalnim poboljšanjem Sistema upravljanja kvalitetom - QMS (prema standardu SRPS ISO 9001), i sistema upravljanja zaštitom životne sredine - EMS (prema standardu SRPS ISO 14001) kao i akreditacijom laboratorije (prema standardu SRPS ISO IEC 17025).

Strateški cilj Fabrike maziva je stalno poboljšavanje performansi proizvoda, procesa i sistema menadžmenta kvalitetom.

Osnovni elementi poslovne politike Fabrike maziva su:
 • Proizvodnja kvalitetnih proizvoda kao direktan rezultat korišćenja najkvalitetnijih sirovina, stroge kontrole procesa proizvodnje i rada na istraživanju i razvoju novih proizvoda. U kompaniji se kvalitet proverava u svakoj fazi proizvodnje od ulaznih sirovina, preko svakog stupnja proizvodnog procesa, do kontrole gotovih proizvoda pre otpremanja korisnicima. Fabričke laboratorije opremeljene su celokupnom opremom neophodnom za proveravanje kvaliteta proizvoda.
 • Dobra komunikacija i saradnja sa korisnicima kako bi se razvili proizvodi prema specifičnim zahtevima iz uslova primene ili konkretnim tehničkim zahtevima dobijenih od strane kupca.
 • Zaštita životne sredine i orijentisanje na takve tehološke procese i standarde koji su u skladu sa najsavremenijim internacionalnim zahtevima za zaštitu okoline kako bi se proizvodila maziva koja neće biti štetna za okolinu.

Sastavni deo poslovne politike Fabrike maziva je politika kvaliteta koja je jedinstveno utvrđena na nivou kompanije, a kojom se definišu opšte namere i ciljevi u pogledu kvaliteta. Politika kvaliteta odgovara misiji Fabrike maziva i usklađena je sa vizijom kompanije, potrebama okruženja, raspoloživim resursima i zahtevima i očekivanjima korisnika.

Politika kvaliteta obavezuje rukovodstvo FAM-a da stalno poboljšava efektivnost sistema menadžmenta kvalitetom. Poboljšavanja mogu da se odnose na karakteristike proizvoda, performanse, procese i sistem menadžmenta kvalitetom.

Posvećenost kompanije definisanoj poslovnoj politici je temelj na kome se gradi i vodi njeno poslovanje i razvoj.


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINETokom svog razvoja Fabrika maziva je neprestano pratila zakonsku regulativu, kako domaću tako i medjunarodnu, u oblasti zaštite čovekove okoline.

Zbog prirode svoje delatnosti FAM je izložen mnogim zahtevima u pogledu zaštite životne sredine. Ti zahtevi se odnose na obezbedjenje od zagađenja životne sredine kod proizvodjača i potrošača.

Zaštita životne sredine na proizvodnim lokacijama Fabrike maziva je permanentna briga svih zaposlenih radnika. Mere koje se preduzimaju u cilju zaštite životne sredine su prisutne u svim fazama rada i razvoja. Prilikom razvoja novih proizvoda, rekonstrukcije postojeće ili nabavke nove opreme kao i pri izgradnji proizvodnih objekata, maksimalna pažnja se posvećuje zahtevima vezanim za očuvanje životne i radne sredine kao i bezbednosti na radu.

U skladu sa FAM opredeljenošću da proizvodi kvalitetne proizvode koji neće imati negativan uticaj na okolinu, u prethodnom periodu su izvršene zamene sirovina koje su ekološki neprihvatljive (frigeni, policiklični aromati, hlorovana jedinjenja), a gde ne postoje odgovarajuće adekvatne zamene njihovo učešće je svedeno na minimum. Kod razvoja novih proizvoda ekološki zahtevi su stalno prisutni, te je u proizvodnom programu već prisutna paleta ekološki prihvatljivih proizvoda.

Kao posledica svega ovoga, Fabrika maziva-FAM se sertifikovala prema zahtevima standarda SRPS ISO 14001.

Strateško opredeljenje menadžmenta kvalitetom Fabrike maziva definisano je u Politici kvaliteta i zaštite životne sredine. Aktivnosti koje proističu iz pomenute politike kvaliteta daju veoma jasnu sliku o Fabrici maziva.

Fabrika maziva je prva u regionu uspostavila standard SRPS ISO 14001:2015 i na taj način pozitivno utiče na stanje u društvu, a samim tim, i na lokalnu i regionalnu ekonomiju. FAM učestvuje u finansiranju ispitivanja emisije zagađujućih materija u gradskoj sredini i u izradi uređaja za prečišćavanje gradskih otpadnih voda.

Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine je postavljen u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 14001:2015 i predstavlja neraskidivu celinu sa sistemom menadžmenta kvalitetom i funkcioniše u skladu sa zahtevima standara SRPS ISO 9001:2015. Zbog opredeljenja da kvalitet naših proizvoda ne može biti ni na koji način odvojen od kvaliteta životne sredine, u kojoj žive i rade korisnici naših proizvoda i usluga i naši radnici, pod sistemom kvaliteta našeg preduzeća podrazumevamo jedinstven sistem koji se sastoji od sistema upravljanja postavljenih prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015. i SRPS ISO 14001:2015.

Za proizvodne objekte izgradjene na Novoj lokaciji Fabrike maziva postoje elaborati o zaštiti životne sredine, uradjeni u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Na svim lokacijama se planski vrši praćenje sledećih parametara:
 • emisije izduvnih gasova
 • kvalitet otpadnih voda
 • kvalitet radne sredine
FAM obavlja svoje proizvodne i druge aktivnosti u skladu sa propisima o zaštiti životne sredine, štedeći resurse i energiju i smanjujući upotrebu štetnih materija i količinu štetnih otpada.