Sertifikati

Ellis Enterprises East doo proizvodi konkurentne proizvode na tržištu koji u potpunosti zadovoljavaju zahteve krajnjih korisnika i veoma često su iznad njihovih očekivanja. Strategiju i ciljeve Ellis Enterprises East doo ostvaruje uspostavljenjem, primenom, održavanjem i stalnim unapređenjem sistema menadžmenta kvalitetom prema standardu SRPS ISO 9001:2015.

Strateško opredeljenje menadžmenta Ellis Enterprises East doo je liderska uloga u očuvanju životne sredine. U tom cilju uspostavljen je i funkcioniše sistem menadžmenta zaštitom životne sredine prema standardu SRPS ISO 14001:2015. Pozitivan uticaj na očuvanju životne sredine Ellis Enterprises East doo definiše kao poslovno pitanje kome će posvećivati posebnu pažnju prilikom obavljanja svojih aktivnosti. Takođe, razmatra mišljenja i sugestije zainteresovanih strana i preduzima mere u cilju unapređenja životne sredine.

Sertifikati:

NSF sertifikat (www.nsf.org)

VDA QMC sertifikat za AdBlue® proizvodnju i distribuciju
(www.vda-qmc.de)

Odobrenja: